Tru Face® Line Corrector (30ml)

2,071,000 1,305,000

Kết quả thử nghiệm lâm sàng cho thấy 91% người tham gia sử dụng sản phẩm Tru Face Line Corrector có sự cải thiện đáng kể giảm các nếp nhăn qua 12 tuần sử dụng.

còn 10 hàng

Tru Face® Line Corrector (30ml)

2,071,000 1,305,000

SUBSCRIBE
MY WEB
NEWSLETTERS
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing